Particulier-old

  • Hoogwaardige ontwerpen;
  • Full service, van schets t/m oplevering;
  • Betrokkenheid van de projectarchitect van eerste schets t/m oplevering;
  • Op de hoogte van noviteiten op het gebied van wonen;
  • Persoonlijke benadering.

Particuliere opdrachtgevers zijn tevens eindgebruiker en daardoor nauw betrokken bij een project. Wij beginnen samen met de opdrachtgever de (woon)wensen te vertalen in functionele en ruimtelijke ontwerp voorstellen. Met schetsen, 3D impressies en maquettes maken wij de ideeën inzichtelijk en werken wij naar een maatpak voor de opdrachtgever .

In verschillende stappen (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag / vergunning, bestektekeningen, werktekeningen, contractstukken voor de aannemer, het begeleiden van de uitvoering)  begeleiden wij de opdrachtgever bij de realisatie van een project. Er wordt altijd één projectarchitect aangesteld die het gehele traject nauw betrokken blijft tot en met de oplevering. Zo heeft u altijd een vast aanspreekpunt tijdens het project.

Onze meerwaarde als architect  is dat  wij een opdrachtgever volledig ontzorgen tijdens het complexe bouwproces en daarnaast de kwaliteit bewaken. Door een gedegen aanbesteding te houden betaalt u bovendien de meest concurrerende prijs voor een bouwproject.